Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription has been successful.
banner
Official Airline
Turkish Airlines is the official airline for TBS International Biochemistry Congress 2023. Special discounts are offered for all delegates travelling via international flights arriving in Mugla Dalaman Airport (DLM). You can book your tickets from Turkish Airlines Promocode booking website with the code “072TKM23”.
 

Electrophoresis in Monoclonal Gammopathies and Clinical Laboratory Workshop

 
Instructors: Dr. Nilgün Tekkeşin
Dr. Özgür Aydın
Aim: Monoklonal gamopatilerin tarama, tanı ve takibinde laboratuvarın rolü ve kliniğe desteği; immünfiksasyon elektroforezi ve kapiller elektroforezde immün tiplendirme tekniklerinin özellikleri, farkları, uygulanışları ve sonuçların yorumlanması.
Program
09.00-09.15 Açılış
09.15-09.45 Monoklonal gamopatilerde serum protein elektroforezi: uygulaması ve yorumlanması - Nilgün Tekkeşin
09.45-10.15 Monoklonal gamopatilerde immünfiksasyon elektroforezi: uygulaması ve yorumanması - NilgünTekkeşin
10.15-10.45 Monoklonal gamopatilerde kapiller elektroforez ile immün tiplendirme: uygulaması ve yorumlanması - Nilgün Tekkeşin
10.45-11.00 Kahve arası
11.00-11.30 Monoklonal gamopatilerin tarama, tanı ve takibinde akılcı laboratuvar uygulamaları - Özgür Aydın
11.30-12.15 Uygulama
12.15-13.30 Öğle yemeği
13.30-14.00 Monoklonal gamopatilerin tarama, tanı ve takibinde konsültasyon uygulamaları - Özgür Aydın
14.00-14.30 Monoklonal gamopatilerin tarama, tanı ve takibinde sorunlar ve sorunlara yaklaşım - Özgür Aydın
14.30-15.00 Kahve arası
15.00-15.20 Monoklonal gamopatilerin tarama, tanı ve takibinde serbest hafif zincirlerin analizi ve yorumu - Özgür Aydın
15.20-15.50 Bir miyelom olgusu: fili görmek - Özgür Aydın
15.50-16.00 Değerlendirme ve kapanış
Date/Time: 29 October 2023 Sunday, 09:00-16:00
Quota: Workshop is limited to 20 participants.
Language: Turkish (no simultaneous translation will be available)
Pricing: Student 40 EUR
Participant 60 EUR
Official Airline
Turkish Airlines is the official airline for TBS International Biochemistry Congress 2023. Special discounts are offered for all delegates travelling via international flights arriving in Mugla Dalaman Airport (DLM). You can book your tickets from Turkish Airlines Promocode booking website with the code “072TKM23”.