Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription has been successful.
banner
Official Airline
Turkish Airlines is the official airline for TBS International Biochemistry Congress 2023. Special discounts are offered for all delegates travelling via international flights arriving in Mugla Dalaman Airport (DLM). You can book your tickets from Turkish Airlines Promocode booking website with the code “072TKM23”.
 

Computer Applied Basic Statistics Workshop for Beginners

 
Instructors: Dr. Doğan Yücel, Dr.Muhittin A. Serdar (Workhsop Chair)
Dr.Murat Cihan (Workshop Secretary), Dr.Hamit Hakan Alp
Dr.Serkan Bolat, Dr.Hikmet Can Çubukçu, Dr.Kâmil Taha Uçar
Aim: Araştırma hipotezi, çalışma dizaynı ve temel istatistiksel yöntemlerini bilgisayar destekli yapabilmesi, yazabilmesi, sonuçların yorumlanması
Content: - Tanışma ve programının tanıtımı
- Kurs Öncesi Değerlendirme
- Araştırma teknikleri (kesitsel, vaka-kontrol, kohort, deneysel ve metodolojik çalışmalar)
- Veri nedir? Verilerin tanımlanması nasıl yapılır? Sürekli, kesikli değişken nedir? Veri dağılımları nasıl hesaplanı (Shapiro–Wilk test)
- Veriler nasıl yazılır, temizlenir, düzenlenir,dönüştürülür ve dışlanır?
- Tanımlayıcı istatistik nedir? Verilerden tablo nasıl oluşturulur? Tablolara hangi veriler nasıl yazılır?
- İstatistik ve grafik için en uygun yazılımlar? Neye göre tercih yapabiliriz? 
- En uygun grafik seçimi ve çizimi nasıl yapılır? 
- Hipotez Oluşturma ve Hipotez Testleri
- Güç nedir?Etki büyüklüğü nedir?  En uygun örneklem büyüklüğünü nasıl belirlerim?
- İstatistiksel anlamlılık nedir? Etki büyüklüğü nedir? İstatistiksel ve Klinik anlamlılık farkı nedir?
- Grup karşılaştırma istatistikleri (Student t-test, Mann–Whitney U, Wilcoxon testi..)
- Kategorik grup karşılaştırma istatistikleri (Ki-kare, McNemar testi vs)
- Değişkenler arası ilişkiler (Korelasyon ve Regresyon Analizi)
- Çoklu grup karşılaştırma istatistikleri (ANOVA, Kruskal-Wallis ve post-hoc testler)
- Kurs Sonu Değerlendirme 
Date / Time: 29 October 2023, Sunday 11:00-16:00
Details: - Kurs bilgisayar uygulamalı yapılacaktır. Katılımcıların kurs süresince bilgisayarları yanlarında bulunmalıdır.
- Gerekli istatistik programları katılımcıların bilgisayarlarında bulunmalıdır (Programlar konusunda katılımcılara ayrıntılı bilgi kurs öncesi verilecektir)
Quota: Workshop is limited to 30 Participants.
Language: Turkish (no simultaneous translation will be available)
Pricing: Student EUR 40 
Participant EUR 60
Official Airline
Turkish Airlines is the official airline for TBS International Biochemistry Congress 2023. Special discounts are offered for all delegates travelling via international flights arriving in Mugla Dalaman Airport (DLM). You can book your tickets from Turkish Airlines Promocode booking website with the code “072TKM23”.